ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ให้ความหวานแทนนำ้ตาลทราย สกัดมาจาก "หญ้าาหวาน" มีลักษณะเป็นผงสีขาวบริสุทธิ์ ใช้ชงกับเครื่องดื่มร้อนและเย็น หรือใช้ผสมในอาหารคาวหวานใช้ปรุงอาหารบนเตาแทนนำ้้ตาลทรายใช้ง่ายสะดวก ใรการรับประทาน มีทั้้งชนิดซองและขวด
 
กล่อง 50 ซอง
แบบขวด 150 กรัม
ห่อ 5 ซอง
 
คุณภาพของชีวิตที่ดี
เริ่มจากเลือกบริโภคอาหาร
บริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป จำกัด | 2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2510-7650, 061-584-0245 โทรสาร 0-2943-5570