สกัดจากพืชที่มีความหวานมากกว่านำ้้ตาลทรายและใน "หญ้าหวาน" มีสารที่ให้ความหวาน 8 ชนิด และมีสารหวานที่สำคัญคือ Stevioside Steviobioside Rebaudioside A,B,C,D,E Dulcoside A เป็นสารที่มีอยู่ในใบ "หญ้าหวาน" ที่มีความคล้ายคลึงกับนำ้ตาลทราย ซึ่งการออกรสหวานใน "หญ้าหวาน" จะไม่เหมือนกับนำ้ตาลทราย จะออกรสหวานช้ากว่านำ้้ตาลทราย สารหวานสกัดจาก "หญ้าหวาน" เรียกรวมว่า "สตีเวียโอไซด์" (Steviosides) มีความหวานมากกว่า น้ำตาลทราย 200-300 เท่าของนำ้ตาลทราย (ซโครส) ปต่ไม่มีพลงงาน ประทนต่อวามร้อนไ้ด้มากถึง 250 องศาเซลเซียส จึงสามารถนำไปปรุงอาหารบนเตา แทนนำ้ตาลทรายได้
 
*ตารางเปรียบเทียบความหวานของสารให้ความหวานแทนนำ้ตาล กับนำ้ตาลซูโครส
สารที่ให้ความหวานเมื่อเทียบ
กับความหวานแทนนำ้ตาล
ซูโครสที่ = 100%
จำนวนแคลอรี่
กิโลแคลอรี่/กรัม
ซูโครส (Suclos)
10
4
ไซลิทอล ( Xylitol)
100
2.4
มอลทิทอล (Moltitol)
90
2.1
ซอร์บิทอล ( Sorbitol)
60
2.6
สตีเวียโอไซด์ (Stevioside)
100
20
แลคติทอล ( Lactiiol)
40
2
ไอโซมอลท์ (ISomol)
50
2
        * ที่มา : 1.) SPI. Polyols ผู้ผลิตสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทรายใหญ่ที่สุดของโลก 
                     2.) Calorie Control Counncil
                     3.) Stevia Utilization and  Research Developm
บริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป จำกัด | 2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2510-7650, 061-584-0245 โทรสาร 0-2943-5570